Nyheter & Info

Nyheter & InformationHur ska vi förbereda vår privatekonomi för en kris?


Vi har bistått kommunikationsavdelningen på en europeisk bank med information kring vilka kortsiktiga och långsiktiga störningar kriser kan medföra för vår privatekonomi och förmåga att betala och köpa. Här hittar du tips på hur du kan tänka kring ekonomin när du utformar din och din familjs krisberedskapsplan & krislåda.

Var söker vi skydd nära bostaden?


Här kan du använda MSB:s skyddsrumskarta för att se skyddsrum nära dig och se vart din familj ska bege sig. Bege er till närmaste skyddsrum i krissituationer där det finns risk för stötvåger, splitter, gas, biologiska stridsmedel, brand och strålning.

Var finns brunnar nära bostaden?


Vid vattenavbrott kan det vara bra att veta var vi ska hämta vatten. Med SGU-kartan kan vi förbereda genom att kartlägga brunnar som ligger nära vår bostad. Vi kan sedan komplettera med vattendrag och sjöar.