Min Beredskapsplan

BeredskapsplanHur skulle du och din familj göra vid ett långvarigt ström -och vattenavbrott? Till din Krislåda har du möjlighet att få beredskapsmallar som kan användas för att bestämma vad ni ska göra när något händer. Vi kan också tillsammans titta på era förutsättningar och hjälpas åt att planera för det oväntade. 

Beställ en gratis mall för din plan

Det är inte alltid självklart var vi ska hämta vatten under ett avbrott, var vi ska träffas i en nödsituation, vilken flyktväg som är bäst för just oss under en kris eller vilket färdmedel som passar bäst. Det kan vara bra att fundera över hur vi ska agera i olika situationer och göra upp en plan som hela familjen känner till. Här kan du beställa ett gratis malldokument för att upprätta en beredskapsplan.


Beställ gratis mall för beredskapsplan


Behöver du hjälp med planeringen? Vårt Säk & Beredskapsteam består av erfaren personal från UNHCR, OSCE, Utrikesdepartementet, Försvarsmakten och Hemvärnet. Vi har samlat personer med erfarenheter från svåra kriser som drabbat andra Europeiska länder i närtid. I samråd med nationella beredskaps -och överlevnadsexperter går vi tillsammans igenom dina möjligheter att klara dig ur liknande svåra situationer och hjälper dig upprätta en beredskapsplan till dig och din familj. Kontakta oss här.