Hitta brunnar

Hitta brunnarVar hämtar vi vatten om inget kommer från kranen? I kriser har kommunen ansvar för att placera ut vattenstationer med dricksvatten dit vi kan gå med en dunk och fylla på. Om kommunen inte har möjlighet att bistå med vattenstationer kan vi söka upp andra vattenkällor som t.ex. sjöar, floder och bäckar. Ett ytterligare alternativ är brunnar. I kartan nedan från SGU kan du se om det finns någon brunn i din närhet och inkludera den som vattenkälla i familjens beredskapsplan.