Hitta Skyddsrum

Hitta skyddsrumVilket skyddsrum kommer att vara närmast oss själva och våra barn i händelse av en olycka eller kris? Kanske är någon på jobbet, någon i skolan? Det är ovanligt att vi använder allmänna skyddsrum om vi har ett alternativ, och föräldrar går i första hand dit barnen finns. Den här kartan kan användas i planeringen för hur vi gör om något skulle inträffa - Du kan  ladda ner planeringsmallen här. Vanliga frågor och svar om skyddsrum hittar du här (MSB)