Privatekonomi

Hur ska vi förbereda vår privatekonomi för en kris?

Vi har bistått en europeisk bank med information kring vilka kortsiktiga och långsiktiga störningar kriser kan medföra för vår privatekonomi och förmåga att betala och köpa. Här hittar du tips på hur du kan tänka kring ekonomin när du utformar din och din familjs krisberedskapsplan & krislåda. Läs hela artikeln här.
5 steg för att krisförbereda din privatekonomi


  1. Ha lite kontanter hemma, och tänk på att det ska vara i små valörer eftersom det kan vara svårt att få växel. Det är svårt att säga en generell summa, men räkna ut hur mycket du behöver för att kunna köpa mat till dig och din familj i några dagar så har du en bra utgångspunkt. Behöver ni livsviktiga mediciner lägg till några kronor även för det. Tänk bara på att ditt försäkringsbolag förmodligen har en gräns för hur mycket kontanter som täcks av hemförsäkringen vid ett eventuellt inbrott.
  2. Om du inte har el men ändå kan komma åt telefonnätet kan det vara bra att ha en solcellsdriven eller vevdriven laddare så att du kan generera egen el och genomföra dina betalningar.
  3. Ha gärna ett konto med reservpengar på en annan bank än din vanliga så är du lite mindre sårbar om din vanliga bank får problem med sina system.
  4. Ha ett reservförråd av de viktigaste livsmedlen hemma så att ni klarar er några dagar även om betalningssystemet skulle få problem. Då minskar även mängden kontanter du behöver ha hemma.
  5. Fråga din kortutgivare om de erbjuder stöd för offlineköp i butik.